Wilkasy k/Giżycka ul. Niegocińska 5 » Zobacz na mapie

SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE

Komisja ds. sportu powszechnego i szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy zapraszają na szkolenia instruktorskie, które odbędą się w Wilkasach.

Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy. Kursy są organizowane w ramach cyklu centralnych kursów instruktorskich AZS. Szkolenie odbywać się będzie w świetnie żeglarsko i szkoleniowo przygotowanym ośrodku AZS w Wilkasach w terminie 13-22.05.2022 i 23.09-2.10.2022. Kurs prowadzić będzie doświadczona i profesjonalna kadra instruktorska pod nadzorem Komisji Szkolenia PZŻ. Zajęcia będą się odbywały w formie zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych. Podczas kursu będzie również możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży - wychowawcy kolonijnego.


NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończone 18 lat, 
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 
 • posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego, 
 • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego, 
 • posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.
 
Uprawnienia:

Nauczyciel żeglowania jest uprawniony do: 
 • praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie - pod nadzorem KWŻ, 
 • samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej, 
 • prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.
 
Koszt kursu na nauczyciela żeglowania PZŻ:
 • Mini Hotel: członkowie AZS 1810 zł / pozostali 2081 zł
 • Centrum AZS (Hotel): członkowie AZS 2000 zł / pozostali 2300 zł
Cena zawiera: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtów
 
Cena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej NŻ – 320 zł, opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 250 zł, kosztów podróży.
 
Wpłat należy dokonać na konto AZS COSA Ośrodek w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem "kurs Instruktorski PZŻ 2022 - imię i nazwisko" do dnia 6.05.2022/16.09.2022 r.
 

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

 •  ukończenie 24 lat, 
 • posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiadanie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ, 
 • posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego, 
 • posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego, 
 • posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum sześć kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Uprawnienia:

Instruktor żeglarstwa jest uprawniony do:

 • organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 
 • potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie, 
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ, 
 • pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.

Koszt kursu instruktora żeglarstwa:

 • Mini Hotel: członkowie AZS 1810 zł / pozostali 2081 zł
 • Centrum AZS (Hotel): członkowie AZS 2000 zł / pozostali 2300 zł

Cena zawiera: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtówCena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej IŻ – 430 zł, opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 250 zł, kosztów podróży.Wpłat należy dokonać na konto AZS COSA Ośrodek w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem "kurs instruktorski PZŻ 2022 - imię i nazwisko" do dnia 6.05.2022/16.09.2022 r.Zgłoszenia:  https://forms.gle/fRRRkPh2c6TYB2Sh7


Faktury za szkolenie będą wystawiane na pobyt z 8% stawką VAT. W przypadku konieczności uzyskania faktury za szkolenie z 23% stawką VAT do podannych cen będzie doliczone 15% 


Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-25.09.2022 roku nie ma możliwości zakwaterowania w Centrum AZS (Hotelu). W związku z powyższym uczestnicy, którzy wybrali opcję Centrum AZS (Hotel) zostaną w tych dniach zakwaterowni w Mini Hotelu na terenie ośrodka AZS Wilkasy. Z utrudnienia przepraszamy


Opłatę za egzamin i kur wychowawcy kolonijnego należy wnieść gotówką na kursie - proszę nie robić przelewu za konto AZS Wilkasy

AZS
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO
OŚRODEK W WILKASACH