Wilkasy k/Giżycka ul. Niegocińska 5 » Zobacz na mapie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFROMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

w Akademickim Związku Sportowym

Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego

Ośrodku w Wilkasach

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach;
  2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych – marek.szlachta@azs-wilkasy.pl ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów wykonania usług hotelowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług hotelowych;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi hotelowej;
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

 

Klauzula informacyjna marketingowa 

Klauzula informacyjna dla nieletnich