Wilkasy k/Giżycka ul. Niegocińska 5 » Zobacz na mapie

KONFERENCJA 2021

Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach ma zaszczyt zaprosić na kolejną konferencję doszkoleniową dla nauczycieli akademickich zajmujących się wychowaniem fizycznym. Po raz kolejny będzie to spotkanie przedstawicieli jednostek uczelnianych zajmujących się wychowaniem fizycznym na płaszczyźnie wspólnej pracy merytorycznej, integracji i działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej w środowisku akademickim. W tym roku konferencja będzie poszerzona o kurs instruktora sportu osób niepełnosprawnych oraz specjalizację z zakresu tenisa stołowego osób niepełnosprawnych organizowanego z biurem BUSH.

Termin: 20-26 czerwca 2021 roku /niedziela-sobota/

Miejsce: AZS COSA Ośrodek w Wilkasach (11-500 Giżycko, ul. Niegocińska 5) - zakwaterowanie i wyżywienie w Centrum AZS, zajęcia na terenie ośrodka

Informacje techniczne: Przyjazd do ośrodka i zakwaterowanie w dniu 20.06 od godziny 15:00. Pierwszy posiłek: kolacja, ostatni: śniadanie. Wykwaterowanie w dniu 26.06 do godziny 11:00.

Wpłaty: Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat przelewem na konto AZS COSA Ośrodka w Wilkasach 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 do dnia 25 maja 2021.

Tematyka do wyboru:

  • badminton i tenis stołowy
  • ćwiczenia siłowe i mobilność
  • dietetyka i suplementacja
  • pilates, stretching i ćwiczenia z gumami
  • sporty wodne
  • tenis ziemny

Zgłoszenia: e-mail: marketing@azs-wilkasy.pl

Faktury: Uprzejmie prosimy o przesłanie danych do faktur na adres: marketing@azs-wilkasy.pl. Istnieje możliwość wystawienia faktur na różne jednostki w zależności od źródła finansowania.

Koszt uczestnictwa:

  • 2000 zł (+150 zł opłaty egzaminacyjnej) – konferencja z kursem sportu osób niepełnosprawnych
  • 1700 zł (+150 zł opłaty egzaminacyjnej) – konferencja ze specjalizacją tenisa stołowego osób niepełnosprawnych
  • 1200 zł – konferencja

Termin zgłoszeń wstępnych: 15 marca 2021

Termin zgłoszeń ostatecznych (imiennych): 25 maja 2021


DRUK ZGŁOSZENIA IMIENNEGO (PDF)

DRUK ZGŁOSZENIA IMIENNEGO (DOC)

DRUK ZGŁOSZENIA (PDF)

DRUK ZGŁOSZENIA (DOC)


KOMUNIKAT NR 1 (PDF)


PROGRAM DIETETYKA

PROGRAM SIŁOWNIA

PROGRAM STRETCHING

PROGRAM TENIS

PROGRAM TENIS STOŁOWY

AZS
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO
OŚRODEK W WILKASACH