Wilkasy k/Giżycka ul. Niegocińska 5 Zobacz na mapie »

BIP - PZP

INFORMACJE O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH W TRYBIE ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

POSTĘPOWANIA W TRAKCIE:

 


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE:

POSTĘPOWANIE: 003-10-2021

OPIS: Wymiana nawierzchni typu "sztuczna trawa" w hali tenisowej AZS COSA Ośrodek w Wilkasach

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 002-10-2021

OPIS: Przebudowa nawierzchni kortu tenisowego nr "5" wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 001-10-2021

OPIS: Przebudowa nawierzchni kortu tenisowego nr "4" wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE: 001-09-2021

OPIS: Świadczenie usług telefonii komórkowej

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

AZS
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO
OŚRODEK W WILKASACH